Column september 2022 ZORGEN

ZORGEN

“Haal jij het bier voor de derde helft ?” “ Zeker,
daar zorg ik voor!” “O ja, die mannen van de Gebroeders Bouwman beginnen morgen aan de renovatie van de Paulstraat.” Ik snap het al, ik zorg
wel voor de koffie. De Waalkanters hebben gezorgd voor een prima en gezellig verlopen zomermarkt. In en om het dorpshuis werd en wordt
gezorgd voor de inwendige mens. Het halve dorp
zat er ’s middags en ’s avonds. Al met al was
14 augustus weer een goed voorbeeld van een
geweldige dorpsactiviteit. Samen vieren, samen
genieten, samen leven in een dorp wordt door
samen te zorgen, aangenaam voor iedereen.
Vroeger hield ik mij, nog veel meer dan nu, bezig
met taal. Leerlingen en studenten mocht ik helpen met taal. Je kent ongetwijfeld de onderdelen
van onze taal nog wel waar sommigen (in hun
schooltijd) tegenaan hikten en anderen zich met
plezier over bogen. Literatuur, zinsontleding,
werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, zinsbouw, tegenwoordige en verleden tijd etc. etc.
“Zorgen” is een werkwoord! Simpel gezegd betekent het dat je iets moet doen. Actief zijn. Iets ondernemen. Voor anderen zorgen maar ook voor
jezelf. Zorgen voor een goede en juiste balans in
je leven. En dat ziet er niet voor iedereen hetzelfde uit. Dat maakt het “zorgen voor” soms lastig maar vaak ook uitdagend en interessant. De
ander leren kennen, zorgen dat je genoeg van iemand weet zodat je, als het nodig is, kunt zorgen
voor hem/haar. Ook weer niet teveel willen weten
natuurlijk. Iedereen bepaalt zelf zijn/haar grenzen.
Zorgen (voor) kost tijd en energie. Vergt aandacht
en een beetje inlevingsvermogen. Zorgen is werken! Maar zorgen is ook mooi!
Maar “zorg” is ook een zelfstandig naamwoord.
Je kunt de zorg voor iemand op je nemen. Je
kunt zorgen hebben. Zorg voor de toestand in de
wereld, in ons land, in je directe omgeving, je familie, je vriendenkring. Zorg voor je eigen bestaan, je baan, je huis, je financiële situatie en
vooral je gezondheid. Met elkaar hebben we zorg
voor de droogte, de energieprijzen, de economie.
We zijn in staat om te zorgen maar niet voor alles
kunnen we zorgen. Lastig als we ergens geen invloed op hebben. Dan maken we ons vaak extra
zorgen. Hoe zal dat allemaal gaan lopen?
Beide vormen van “zorgen” lopen als een rode
draad door ons leven. We geven het of hebben
het nodig. We zitten er middenin of we zien het
aankomen. We hebben er ons beroep van gemaakt of we zien er tegenop. Het zit ons in het
bloed of we willen er liever niets mee te maken
hebben. Als ik het niet nodig heb, gaat het beter
met me. Als ik het nodig heb, voel ik me bezwaard. Ingewikkeld als je dit zo achter elkaar
leest. Maar als je het even rustig tot je door laat
dringen, is het ongetwijfeld duidelijk. Zeker voor
jouw zorg of zorgen. Zorg hebben is vervelend.
Zorg verlenen geeft voldoening. Je hebt geen of
weinig keus in hoeverre je beide vormen tegenkomt in je leven. Daarom zijn we vaak ook zo afhankelijk van de ander. Ik heb zorg, ik verleen
zorg. Maar ik vind het ook fijn en prettig te ervaren dat anderen ook voor mij willen zorgen! Ook
hier in Slijk-Ewijk ervaar ik dat. Aan het werk dus!
Met plezier!
SMILE 😊

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven