Inleveren kopij

Wilt u graag een artikel geplaatst hebben in dorpsgeluiden mail deze voor de 20ste van de maand naar post@dorpsgeluiden.nl  Of lever het in bij:

  1. Trudy Veenbrink, De Lage Wick 22, 6678 DB Oosterhout 
  2. Ineke van Druten, Waaldijk 30, 6677 MB Slijk-Ewijk

Wilt u een familiebericht of snippertje plaatsen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina abonnementen en advertenties

 
 

De inhoud van de artikelen is voor de verantwoording van de schrijver. De artikelen mogen maximaal 2 pagina’s groot zijn. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten. Artikelen van politieke partijen worden niet geplaatst. De redactie heeft het recht om artikelen niet te plaatsen zonder opgave van reden.

Scroll naar boven