Privacybeleid

Inleiding

Dorpsgeluiden is een gratis nieuws en mededelingenblad wat huis aan huis  verspreidt wordt in de dorpen Oosterhout, Slijk Ewijk en Loenen. U ontvangt dorpsgeluiden uiterlijk op elke eerste donderdag van iedere maand . Met uitzondering van de maand augustus dan wordt in verband met de vakantieperiode het blad niet gedrukt. Dorpsgeluiden wordt gemaakt door een achttal vrijwilligers.

1.0. Contact opnemen.

Wanneer je contact met Dorpsgeluiden opneemt, deel je persoonsgegevens met ons. Deze geef je vaak zelf door, zodat we een prangende vraag kunnen beantwoorden of zodat we je (bijvoorbeeld met een nieuwsbrief) op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen. Maar soms geef je ons ook informatie zonder dat je het zelf actief aan ons verstuurt (bijvoorbeeld via cookies). We leggen je in deze privacyverklaring graag uit welke gegevens we van je verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten je hebt. Kortom; hoe gaan wij om met jouw privacy?

1.1 . Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat jij het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij jou horen, zoals bijvoorbeeld je IP-adres. Wanneer je een formulier invult op onze website, je inschrijft voor de nieuwsbrief of zelfs wanneer je alleen onze website bezoekt, geef je ons de beschikking over jouw persoonsgegevens.

1.2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle gegevens die verwerkt worden door Dorpsgeluiden of waarbij Dorpsgeluiden de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking. Hieronder vind je onze contactgegevens. Zo kun je ons te allen tijde bereiken wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Contactgegevens/ Vestigingsadres:

Stichting Dorpsgeluiden

p/a De Lage Wick 22

6678 DB Oosterhout OB

0481-482163

post@dorpsgeluiden.nl

KVK: 09183892

2.0.Waarvoor gebruikt Dorpsgeluiden jouw persoonsgegevens?

We leggen je graag voor ieder formulier afzonderlijk uit welke gegevens we van je vragen, waarom wij deze vragen, wat we ermee doen en waar en hoe lang we jouw gegevens opslaan.

2.1. Contactformulier

Soms wil je graag contact met ons opnemen en daarom is op onze website een contactformulier beschikbaar. Om jouw vraag gericht te kunnen beantwoorden, hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig.

2.1.1. Welke gegevens verwerkt Dorpsgeluiden?

In het contactformulier vragen we je om jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen en om een vraag te formuleren.

2.1.2. Waarom verwerkt Dorpsgeluiden deze gegevens?

We vragen om je naam, zodat we weten met wie we contact hebben. Dit maakt een conversatie wel zo prettig en makkelijk. Wanneer je het contactformulier invult, geef je toestemming om jouw naam te bewaren totdat jouw vraag is afgehandeld.

De meeste vragen beantwoorden wij per e-mail. Om je een antwoord te kunnen sturen op jouw vraag, hebben we dus een e-mailadres nodig. Wanneer je het contactformulier invult, geef je ons toestemming om je te e-mailen met informatie die betrekking heeft op de door jou gestelde vraag.

Het invoeren van een telefoonnummer is verplicht. En  geef je ons toestemming om je te bellen over de vraag die je via het contactformulier hebt gesteld.

Om jouw vraag gericht te kunnen beantwoorden, vragen we je om uw vraag  te formuleren in het contactformulier. Zo kunnen we ons goed voorbereiden en je zo goed en efficiënt mogelijk helpen.

Wij gebruiken de gegevens die je ons via het contactformulier toevertrouwt niet voor andere doeleinden dan voor het beantwoorden van jouw vraag.

2.1.3. Waar slaat Dorpsgeluiden jouw gegevens op?

Wanneer je het contactformulier invult, geef je toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken in de onderlinge communicatie en om deze te bewaren in onze mailbox (hier komen ingevulde contactformulieren binnen).

2.1.4. Hoe lang bewaart Dorpsgeluiden jouw gegevens?

De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt via het contactformulier gebruiken we alleen om contact met je te onderhouden over de vraag die gesteld is in het formulier. De gegevens worden minimaal twee maanden in onze mailbox bewaard. Als je wilt dat we deze gegevens (eerder) wissen; stuur ons een verzoek, dan doen we dit uiteraard.

De gegevens gebruiken we niet voor doeleinden anders dan het beantwoorden van de vraag die je stelt in het contactformulier.

 

2.3. Cookies

2.3.1. Google Analytics

Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers van Dorpsgeluiden.nl de website gebruiken, maken wij gebruik van het data-analyseprogramma Google Analytics. Hiervoor worden Google Analytics-cookies geplaatst. Om ervoor te zorgen dat wij jouw privacy optimaal kunnen waarborgen, is een overeenkomst gesloten met Google. Ook anonimiseren wij de verzamelde data, door het laatste octet van jouw IP-adres onzichtbaar te maken. Gebruiksgeschiedenis is op die manier niet meer te herleiden naar jou als individu. De instelling ‘Gegevens delen met Google’ is daarnaast uitgeschakeld, waardoor Google geen toestemming meer heeft om jouw gegevens te benutten voor eigen verwerkingsdoeleinden en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies..

 

3.Wat zijn jouw rechten?

3.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens

Te allen tijde heb je het recht om in te zien welke gegevens wij van je hebben. Zodra je aan ons kenbaar maakt dat je jouw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen.

Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens door Dorpsgeluiden te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van je gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Ben je een actieve klant van Dorpsgeluiden? In dat geval hebben wij jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kunnen we deze (nog) niet verwijderen.

Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen van Dorpsgeluiden, zodat je deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kun je Dorpsgeluiden vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor je ons toestemming hebt gegeven en voor gegevens die voor ons (en voor de derde partij) nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.

3.2. Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens

Wanneer je contact opneemt met Dorpsgeluiden, zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geef je ons toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) ook persoonsgegevens op te slaan. Je kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer je jouw toestemming wilt intrekken, kun je dit telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten. Onze contactgegevens vind je in paragraaf 1.2.

3.3. Een klacht indienen

Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop Dorpsgeluiden omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht bij ons indienen. Wanneer je er met Dorpsgeluiden onderling niet uitkomt heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar boven